Ditt Byggföretag i Stockholm.

Vi kan stora och små byggprojekt.

JMW Bygg är alla publika beställares och fastighetsbolags givna förstahandsval av byggpartner. Vi är en pålitlig, engagerad och kompetent byggpartner. Våra arbetsmetoder skapar hög kvalitet och god leveranssäkerhet med lönsamhet för alla inblandade parter. Vår goda arbetsmiljö andas öppenhet, tydlighet och trivsel. Med glädje och omtänksamhet bygger vi trygga och hållbara miljöer för kommande generationer.

För oss finns inga omöjliga projekt.

Eftersom vi ständigt utvecklar både vår kompetens och metodik kan du, som kund, räkna med en pålitlig och effektiv byggpartner.

Våra tjänster.

För oss är varje kund unik.

När kunder anlitar oss som general- eller totalentreprenör skapar vi kvalitativa koncept utifrån kundernas situation. Eftersom vi ständigt utvecklar både vår kompetens och metodik kan du, som kund, räkna med en pålitlig och effektiv byggpartner. Vi ställer krav på leverantörer och underentreprenörer. Det ger oss ett stabilt samarbete alla vet vad som gäller och vem som ansvarar för vad. Tids- och kostnadsplaner efterlevs och arbetet blir effektivt. Allt för att göra våra kunder nöjda.

Referensprojekt.

Koppartråden

Nu bygger vi om den gamla Kabelfabriken i centrala Sundbyberg till ett toppmodernt kontorshus.

Projektet Plania

Till- och ombyggnation av kontorshus för att passa skolverksamhet.

Viktor Rydbergs skola

Vi har byggt en skola för att elever och personal ska få en trivsam och god arbetsmiljö.

Vällingby skolprojekt

JMW Bygg & Fastighets AB fick i uppdrag att bygga om två av husen till förskola och skola med tillagningskök.

Näsby slott

Ombyggnation och anpassningar av ett 1700-tals slott har skett med specialkunskap, från projektörer till entreprenörer.

Konradsbergsskolan

Campus Konradsberg består av flera byggnader som rymmer flera olika skolor, gymnasium, grundskola och grundsärskola.

Våra värderingar.

Utveckling

Vi har de resurser som krävs, vi följer upp och lär oss, vi utbildar oss.

Engagemang

Vi tar personligt ansvar, vi visar alltid intresse, vi sprider glädje.

Flexibilitet

Vi ställer upp när andra ställer in, vi lyssnar på andras förslag och åsikter.

Kompetens

Våra medarbetare har en tydlig utvecklingsplan, vi uppdaterar oss ständigt på nya tekniska lösningar, lagar och regler.

Kvalitet

Vi levererar alltid arbeten som vår kund är nöjd med, vi utför projekt med rätt material och rätt yrkesfolk, vi slutför våra projekt i tid.

Meny