Konradsbergsskolan

Skolans elever och lärare har fått moderna NO-salar och multisalar.

Campus Konradsberg består av flera byggnader som rymmer flera olika skolor, gymnasium, grundskola och grundsärskola. Campus har fått sitt namn efter mentalsjukhuset som uppfördes 1855-1871, ritat av arkitekten Albert Törnqvist. 1938 stod Fredhälls folkskola klar och under 1950-talet uppfördes ytterligare byggnader.
Vi byggde om K-huset, uppkallat efter Ellen Key. Tidigare hade det varit Lärarhögskolans lokaler och på plan 300 – 400 låg deras bibliotek. Det byggdes om till fullt utrustade NO-salar för fysik, biologi och kemi samt multisalar i anslutning. På plan 200 invid ingången till aulan byggde vi en snygg och tidsenlig reception. För den nya planlösningen flyttade vi tre trappor mellan plan 300 och 400, ett krävande arbete dels p g a trappornas tyngd men också ingrepp i bärande konstruktion. Vi installerade ny el, ventilation och vs. Lokalerna fick ljusa och fräscha ytskikt, nya mattor och undertak samt målning.
Därutöver färdigställde vi ombyggnationen av kök och matsal i samma hus. Det var ett arbete en annan entreprenör påbörjat som av olika anledningar inte kunnat slutföra. Vi byggde om med pågående verksamhet vilket innebar att vi hade tät kontakt med personalen – till exempel för att säkerställa vilka tider vi kunde utföra bullrande moment, speciellt med tanke på att aulan ligger i huset. Skolans elever och lärare har fått moderna NO-salar och multisalar. Matsalen är trivsam och kökspersonal har fått en god arbetsmiljö i det nya köket.

Våra värderingar.

Utveckling

Vi har de resurser som krävs, vi följer upp och lär oss, vi utbildar oss.

Engagemang

Vi tar personligt ansvar, vi visar alltid intresse, vi sprider glädje.

Flexibilitet

Vi ställer upp när andra ställer in, vi lyssnar på andras förslag och åsikter.

Kompetens

Våra medarbetare har en tydlig utvecklingsplan, vi uppdaterar oss ständigt på nya tekniska lösningar, lagar och regler.

Kvalitet

Vi levererar alltid arbeten som vår kund är nöjd med, vi utför projekt med rätt material och rätt yrkesfolk, vi slutför våra projekt i tid.

Meny