Näsby slott

Vi moderniserar och renoverar Näsby Slott för att möta deras framtida behov.

JMW började med att göra om den gamla källaren, som också varit slottets skyddsrum, till en vinkällare med alla moderniteter och ändå de tjocka väggarna, järnbeslag på dörrar och fönster, stenbelagda golv som ger den autentiska känslan av slottet från 1700-tal.
JMW fick också i uppdrag att upprusta slottets galleri. Ett arbete som utfördes med stor varsamhet där konst och detaljer i lokalerna noggrant skyddades. Upprustningen har skett utefter antikvariens anvisningar, t ex målning med linolja, slipning av trägolv och renovering av fönsterbeslag m m.
I sidobyggnaden Mässen har vi byggt om kontorsytor till nya moderna hotellrum. De stod klara april 2019. Därpå startades ombyggnationen i nederplan. Där bygger JMW en skön och avkopplande SPA-avdelning.
JMW kommer också att bygga ett nytt hus närmare stranden. Verksamheten där anpassas till kajakuthyrning. Ombyggnation och anpassningar av ett 1700-tals slott har skett med specialkunskap, från projektörer till entreprenörer. Ett arbete som kräver extra omsorg från alla inblandade.
Vi på JMW är stolta över att ha så engagerad personal och underentreprenörer.

Våra värderingar.

Utveckling

Vi har de resurser som krävs, vi följer upp och lär oss, vi utbildar oss.

Engagemang

Vi tar personligt ansvar, vi visar alltid intresse, vi sprider glädje.

Flexibilitet

Vi ställer upp när andra ställer in, vi lyssnar på andras förslag och åsikter.

Kompetens

Våra medarbetare har en tydlig utvecklingsplan, vi uppdaterar oss ständigt på nya tekniska lösningar, lagar och regler.

Kvalitet

Vi levererar alltid arbeten som vår kund är nöjd med, vi utför projekt med rätt material och rätt yrkesfolk, vi slutför våra projekt i tid.

Meny