Viktig information

Alla leverantörsfakturor utställda till oss skannas. Den nya adressen för fakturor är:

JMW Bygg & Fastighets AB
FE552, 831 90 ÖSTERSUND

 

Här kommer viktiga instruktioner för att hantering och betalning av fakturor ska bli korrekta. Fakturan måste innehålla följande information:

  • En faktura per projekt! Detta gäller även kreditfakturor.
  • Bankgiro/Postgiro/IBAN
  • Totalbelopp
  • Momsbelopp
  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Projektnummer, 9 siffror (ni som har referensfält på era fakturor kan med fördel lägga in vårt projektnummer där, er referens.) OBS det får inte finnas några tecken runt projektnumret och det skall skrivas utan mellanrum!

Vid omvänd betalningsskyldighet ska det tydligt stå ”Omvänd betalningsskyldighet” på fakturan. Även vårt VAT/momsregistreringsnummer SE556614938001 och ert VAT-nummer ska framgå på fakturan. Vid kreditering av fakturor ska det tydligt hänvisas till debetfakturans fakturanummer. Även projektnummer måste anges.

För att förenkla hanteringen ber vi er att inte häfta ihop fakturorna med eventuella bilagor (använd gem) och skicka inte med fakturakopior. Vi ber er även undvika fakturor med färgtryck samt fakturor som är tryckta på tunt papper eftersom dessa orsakar problem i skanningen.

Skicka gärna fakturor via mail till adress: jmwbyggfast@pdf.scancloud.se

  • Fakturan skall vara i filformatet pdf
  • Endast en faktura per bilaga (dvs flersidiga fakturor måste finnas i en enda bilagd fil)

Vid frågor kontakta Lizen Wagner, 08-647 90 50 alt lizen.wagner@jmwbygg.se.
Saknar fakturan information enligt ovan kommer de att sändas i retur.

Meny