Vi är yrkesmän som hantera alla aspekter av jobbet.

Söker du en seriös byggentreprenör att samarbeta med?

Vare sig du ska bygga nytt eller dra igång ett mindre serviceprojekt är du välkommen till oss. Vi hjälper dig med ditt projekt från start till slut. I 30 års tid har vi arbetat med en mängd projekt i varierande storlekar och komplexitet.
Vi har kollektivavtal och är anslutna till ID06, följer lagar och regler. Vi är ISO-certifierade i kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Behöver du hjälp med ditt byggprojekt?

När kunder anlitar oss som general- eller totalentreprenör skapar vi kvalitativa koncept utifrån kundernas situation.

Totalentreprenad

Med vårt nätverk av konsulter och underentreprenörer genomför vi totalentreprenader som håller både kostnadsramar, tidsplaner och kvalité.
Vi arbetar med täta avstämningar, med dig som beställare under både projektering och produktion, på så sätt slipper vi tråkiga överraskningar. Istället kan vi ägna oss helhjärtat åt att rita och bygga den slutprodukt vi kommit överens om.

Generalentreprenad

Genom åren har vi genomfört hundratals generalentreprenader inom renovering, om- och tillbyggnader samt nybyggnationer. Det har varit publika lokaler som t ex skolor, förskolor, sjukhus, kommersiella lokaler och myndigheter som behövt lokalanpassningar.
Som beställare kan du känna dig trygg, vi tar hand om din entreprenad. Vi ser till att arbeten utförs med bästa möjliga kvalitet till konkurrenskraftiga priser och att hålla utlovade tidplaner.

Samverkansprojekt

Vår lärdom är att samverkansprojekt, när de är som bäst, präglas av stort engagemang och transparens. Att alla berörda parter är involverade från start till slut. När alla känner delaktighet och tillit blir samarbetet öppet och prestigelöst. Alla behövs och projektet blir vårt gemensamma.
Tillsammans sätter vi projektets mål för att uppfylla bästa möjliga utfall vad gäller kvalitet, tid, arbetsmiljö och ekonomi.

Byggservice

För mindre projekt är byggservice ett perfekt val. JMW Bygg har hantverkare med mångsidiga kunskaper och erfarenheter för alla typer av mindre projekt, t ex sanering, inbrottsreparationer, vatten- och brandskador. Våra komplett utrustade servicebilar kan snabbt vara på plats. Vi utför även snabba HG anpassningar åt fastighetsägare som behöver hjälp.

Våra värderingar.

Utveckling

Vi har de resurser som krävs, vi följer upp och lär oss, vi utbildar oss.

Engagemang

Vi tar personligt ansvar, vi visar alltid intresse, vi sprider glädje.

Flexibilitet

Vi ställer upp när andra ställer in, vi lyssnar på andras förslag och åsikter.

Kompetens

Våra medarbetare har en tydlig utvecklingsplan, vi uppdaterar oss ständigt på nya tekniska lösningar, lagar och regler.

Kvalitet

Vi levererar alltid arbeten som vår kund är nöjd med, vi utför projekt med rätt material och rätt yrkesfolk, vi slutför våra projekt i tid.

Meny