Vällingby skolprojekt

Vi byggde varsamt om ca 3 600 m² i befintliga byggnader.

I samband med att Vattenfall lämnade sina byggnader i Råcksta byggdes deras kontorshus om till lägenheter. JMW Bygg & Fastighets AB fick i uppdrag att bygga om två av husen till förskola och skola med tillagningskök. Byggnaderna är blåklassade vilket innebär den högsta klassen och omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Klassade fastigheter kräver extra omsorg vid ombyggnad vilket vi kunde genomföra. Helt enkelt lite mer tänk och kärlek till befintliga byggnader med historia.
Vi byggde varsamt om ca 3 600 m² i befintliga byggnader. Vårt uppdrag var att bygga en skola och en förskola därutöver också ett tillagningskök. Skolan får kemisalar, rörelserum och helt vanliga skolsalar tillsammans med wc’n, korridorer och personalutrymmen med pentryn. Förskolan får sina lokaler med tillhörande pentryn och personalutrymmen.
Vi ”blåste” ut all installering som fanns i byggnaderna, sparade viss inredningen. Till viss del byggde vi även om rumsplaneringen – det krävdes för att få bra arbetsplatser för elever och personal. Därpå började vi bygga upp skollokalerna med anpassade och moderna installationer för ändamålet – skola. Projektering och byggnation gick hand i hand.
Det nya storköket, nu med egen kock, serverar alla elever nylagad lunch med sallader. Tillsammans med våra projektörer byggde vi ett storkök som skapar en god arbetsmiljö för personalen.
Vår ombyggnation möter flera behov. Vi bevarar blåklassade byggnader och möter ändå kundens behov genom varsam ombyggnation. Kunden har fått en ändamålsenlig byggnad – förskola, skola och storkök.
Det skapar bra förutsättningar för en trivsam arbetsmiljö för barn och personal.

Våra värderingar.

Utveckling

Vi har de resurser som krävs, vi följer upp och lär oss, vi utbildar oss.

Engagemang

Vi tar personligt ansvar, vi visar alltid intresse, vi sprider glädje.

Flexibilitet

Vi ställer upp när andra ställer in, vi lyssnar på andras förslag och åsikter.

Kompetens

Våra medarbetare har en tydlig utvecklingsplan, vi uppdaterar oss ständigt på nya tekniska lösningar, lagar och regler.

Kvalitet

Vi levererar alltid arbeten som vår kund är nöjd med, vi utför projekt med rätt material och rätt yrkesfolk, vi slutför våra projekt i tid.

Meny