Projektet Plania

Till- och ombyggnation av kontorshus för att passa skolverksamhet.

Tillbyggnationerna rymmer nya entréer, atrium, storkök, matsal och gymnastikhall. Den befintliga byggnaden ”blåstes ut”, stomren, för att kunna omvandlas till moderna skollokaler. Ny planlösning byggdes upp med lärosalar, slöjdsalar, samlingsrum och kontors/personalrum. Nya installationer och ytskikt.
Vi anlade en skolgård på ca 5 200 m2 med plats för idrott, lek, läktare och grönytor med gamla ekar, stödmurar och buskage.
Kontorsbyggnaden från 1987 och tillbyggnaden vi gjorde har förändrat byggnaden till en modern och funktionell skola med en god arbetsmiljö för personal och elever.
Här skulle vi bygga en skola för både högstadium och gymnasium. Här skulle tas hänsyn till de antikvariska värdena samtidigt som beställarens önskan var att få ombyggnationen certifierad enl Miljöbyggnad Silver. En utmaning för de flesta ombyggnationer.

Våra värderingar.

Utveckling

Vi har de resurser som krävs, vi följer upp och lär oss, vi utbildar oss.

Engagemang

Vi tar personligt ansvar, vi visar alltid intresse, vi sprider glädje.

Flexibilitet

Vi ställer upp när andra ställer in, vi lyssnar på andras förslag och åsikter.

Kompetens

Våra medarbetare har en tydlig utvecklingsplan, vi uppdaterar oss ständigt på nya tekniska lösningar, lagar och regler.

Kvalitet

Vi levererar alltid arbeten som vår kund är nöjd med, vi utför projekt med rätt material och rätt yrkesfolk, vi slutför våra projekt i tid.

Meny