Förskolan Humlan

SISAB gav oss i uppdrag att bygga en helt ny förskola i Årsta.

Förskolan byggdes i två plan och kommer ha totalt 108 barn på sex olika avdelningar samt ett tillagningskök. Det speciella med projektet var att SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) hade beslutat att byggnaden skulle byggas som ett passivhus. Det blev ett pilotprojekt för både dem och oss.
Passivhus är inte att jämställa med Miljöbyggnad. Fem egenskaper som betecknar passivhus är:
  1. exceptionellt hög isoleringsgrad
  2. välisolerade fönster samt 3-glasfönster med lågt U-värde
  3. genomgående isolering – konstruktionen ska vara helt fri från köldbryggor
  4. 100% lufttätt klimatskal
  5. dragfri komfortventilation med högeffektiv värmeåtervinning
Ett passivhus kombinerar hög komfort och hållbar kvalitet med låg energiförbrukning.
Under produktion hade vi kontinuerliga avstämningar med experter certifierade för passivhusbyggnationer. Själva byggtekniken är inte särskilt annorlunda mot att bygga ”vanliga” hus.
Vi är alltid noggranna med varje byggmoment. För förskolan Humlan lade vi ner extra arbete på isolering av t ex stomme, fönster, dörrar.
Gården för utomhuslek har spännande lekutrustning och fin sandlåda. Vi satte även upp fågelholkar varav en har inbyggd kamera så barnen kan följa de små fågelungarnas första tid.
Vi byggde även förråd, plats för barnvagnar och cyklar.

Våra värderingar.

Utveckling

Vi har de resurser som krävs, vi följer upp och lär oss, vi utbildar oss.

Engagemang

Vi tar personligt ansvar, vi visar alltid intresse, vi sprider glädje.

Flexibilitet

Vi ställer upp när andra ställer in, vi lyssnar på andras förslag och åsikter.

Kompetens

Våra medarbetare har en tydlig utvecklingsplan, vi uppdaterar oss ständigt på nya tekniska lösningar, lagar och regler.

Kvalitet

Vi levererar alltid arbeten som vår kund är nöjd med, vi utför projekt med rätt material och rätt yrkesfolk, vi slutför våra projekt i tid.

Meny