Björknäs Ishall

Nacka Kommun beslutade i januari 2017 att Björknäs islada skulle förbättras och bli Björknäs Ishall.

I vårt uppdrag ingick att byta ut fasad och tak. Vi byggde ett helt nytt klimatskal som förutom att det blev bättre isolerat så blev ljudnivån i hallen kraftigt förbättrad. Det befintliga ismaskinsgaraget skulle rivas och ge plats för ett nytt garage. Det nya garaget förlängdes något och anslöts till ishallens yttervägg.
I anslutning till ishallen byggde vi ett nytt hus för omklädning och dusch om ca 490 m2. Det nya huset har fyra omklädningsrum med tillhörande duschar och wc’n. Det finns ett modernt mötesrum som klubbar och föreningar kan använda. De ha dessutom tillgång till åtta förråd i byggnaden. Dessutom byggde vi ett separat domarrum med eget duschutrymme och wc.
Björknäs Ishall är nu en modern och isolerad ishall med nya, fina lokaler både för de som nyttjar ishallen och de som arbetar med skötsel och underhåll. Klubbar, föreningar och domare har nära till omklädningsrum i den helt nya byggnaden.

Våra värderingar.

Utveckling

Vi har de resurser som krävs, vi följer upp och lär oss, vi utbildar oss.

Engagemang

Vi tar personligt ansvar, vi visar alltid intresse, vi sprider glädje.

Flexibilitet

Vi ställer upp när andra ställer in, vi lyssnar på andras förslag och åsikter.

Kompetens

Våra medarbetare har en tydlig utvecklingsplan, vi uppdaterar oss ständigt på nya tekniska lösningar, lagar och regler.

Kvalitet

Vi levererar alltid arbeten som vår kund är nöjd med, vi utför projekt med rätt material och rätt yrkesfolk, vi slutför våra projekt i tid.

Meny