Nybyggnation förråds- och verkstadslokal Sollentuna

Nybyggnation förråds- och verkstadslokal.

Den nya lokalen stod klar i augusti 2017. Lokalen är 700 m2 och rymmer även ett entresolplan på 250 m2. Vi har byggt ytor med smart förvaring för t ex kablar. Verkstadsdelen är byggd för att uppnå en god arbetsmiljö där olika underhållsarbeten utförs.

Uppdraget är utfört som en totalentreprenad. Med en effektiv projektering och bra byggstyrning utfördes hela projektet på sex månader.

Projekt: Nybyggnation förråds- och verkstadslokal Sollentuna
Beskrivning: Nybyggnation
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Sollentuna Energi & Miljö AB

Aktuella projekt

Förskolan Humlan

Kv. Eken – Viktor Rydbergs skola

Telestaden

Konradsbergsskolan

Meny